nhà thầu được cấp phép ở Peru

 • Văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài có tư cách ...

  https://vanluat.vn/van-phong-dieu-hanh-cua-nha-thau-nuoc...

  2022-10-19 · XEM THÊM: Giấy phép xây dựng nhà thầu nước ngoài – Vạn Luật. "Điều 5.Tư cách hợp lệ của Văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài có tư cách pháp nhân. 1. Nhà …

  Dịch vụ liên hệ
  WhatsApp

  2019-10-28 · Theo khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu như sau: "Điều 5: Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư. 1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà ...

  Dịch vụ liên hệ
  WhatsApp
  1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư 14/2016/TT-BXD);
  2. Bản sao có chứng thực văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hợp pháp;
  3. Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước nơi mà nhà thầu nước ngoài mang …
  1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư 14/2016/TT-BXD);
  2. Bản sao có chứng thực văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hợp pháp;
  3. Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp;
  4. Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động liên quan đến công việc nhận thầu và báo cáo tổng hợp kiểm toán tài chính trong 03 năm gần nhất trong trường hợp gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng q...
  5. Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc hợp đồng chính thức hoặc hợp đồng nguyê…
  ,
  luathungson.vn
  • 5/5
   (1)
  • :14
 • Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

  https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/...
  • Nhà thầu nước ngoài nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tới cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng, gồm: (1) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo Mẫu số 01, Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định 15/2021; (2) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hợp pháp; (3) Bản sao có ch...
  thuvienphapluat.vn
 • Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài

  https://glawvn /cap-giay-phep-cho-nha-thau-nuoc-ngoai

  2022-10-26 · Nghị định 15/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 2. Điều kiện để cấp giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài tại Việt …

  Dịch vụ liên hệ
  WhatsApp